• MTTS udruženje

  Udruženje za mikrotalasnu tehniku, tehnologije i sisteme je dobrovoljno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje osnovano na neodređeno vreme koje okuplja stručnjake radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja mikrotalasne tehnike, odgovarajućih tehnologija i sistema, kao i srodnih naučnih i stručnih disciplina iz područja delatnosti Udruženja.

  Udruzenje predstavlja pravnog naslednika ranijeg Jugoslovenskog udruženja za mikrotalasnu tehniku i tehnologije (YU MTT) osnovanog 20. 10. 1992. godine.

  Statut Udruženja možete pogledati ovde.

 • Oblasti delovanja

  Sistemi za vodjenje mikro- i submilimetarskih talasa. Mikrotalasne antene, MIMO sistemi i prostiranje EM talasa. Mikrotalasna i submilimetarska tehnika, tehnologije i sistemi. Radarski, radiodifuzni i mobilni komunikacioni sistemi. Modelovanje, simulacija i projektovanje. Merenja u RF, mikrotalasnom i optičkom opsegu frekvencija. Zaštita od EM zračenja. Srodne naučno-tehničke discipline u kojima su implementirani rezultati iz navedenih oblasti.

 • Ciljevi i zadaci Udruženja

  •  

   • podsticanje stvaralaštva u oblasti mikrotalasne tehnike, tehnologija i sistema i srodnih naučno-tehničkih disciplina;
   • naučna aktivnost namenjena napretku teorije i prakse u oblastima svog delovanja, kao i multidisciplinarnih, interdisciplinarnih i transdisciplinarnih aktivnosti koje uključuju ove oblasti;
   • obrazovna aktivnost namenjena napretku obrazovnih procesa i inoviranju znanja u oblastima svog delovanja;
   • profesionalna aktivnost usmerena ka unapređenju oblasti svog delovanja i njihovog mesta i uloge, unapređenju odnosa prema društvu u celini, kao i prihvatanju svih etičkih i drugih standarda;
   • obezbeđenje kvaliteta kroz efikasnu integraciju postojećih i novih tehnologija i znanja u okviru oblasti svog delovanja;
   • podsticanje razmene naučno-stručnih informacija između članova Udruženja preko naučno-stručnih publikacija, programa za edukaciju, naučnih i stručnih konferencija,  simpozijuma, radionica, okruglih stolova na druge načine;
   • podsticanje i izdavanje naučnog časopisa i drugih publikacija od interesa za članove Udruženja i Udruženje u celini;učešće u organizaciji naučno-stručnih skupova, seminara, radionica i sajmova radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
   • ostvarivanje kontakata saradnje i odgovarajuće saradnje sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim organima od značaja za oblasti svog delovanja, kao i predstavljanje aktivnosti članova Udruženja;
   • permanentni rad na međunarodnoj promociji i verifikaciji naučno-stručnih rezultata i dostignuća svojih članova i njihovom kandidovanju za odgovarajuća međunarodna priznanja;
   • predlaganje i realizacija projekata od interesa razvoj u oblasti mikrotalasne tehnike, tehnologija i sistema i srodnih naučno-tehničkih disciplina;obezbeđivanje finansijskih sredstava iz domaćih i inostranih izvora za realizaciju projekata u području delatnosti Udruženja;

Prof. Dr Bratislav Milovanović

Univerzitet Singidunum, Beograd

Prof. Dr Branko Kolundžija

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Tijana Dimitrijević

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. Dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. Dr Vera Marković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dr Branka Jokanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Prof. Dr Branko Kolundžiija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. Dr Vesna Crnojević-Bengin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, IHTM, Beograd

Prof. Dr Zlatica Marinković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. Dr Nebojša Dončov, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Dr Siniša Jovanović, viši stručni savetnik, IRC IMTEL, Beograd

Prof. Dr Dragan Olćan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

MTTS-Statut Udruženja

Statut Udruženja za mikrotalasnu tehniku i tehnologije i sisteme, donet na sednici Skupštine Udruženja održanoj 9.06.2010,

možete pogledati ovde

MTTS-Predsednik Udruženja

Prof. Dr Bratislav Milovanović

Univerzitet Singidunum

Danijelova 32, 11000 Beograd

Tel: (011) 3093 215

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTTS-Adresa Udruženja

Udruženje za mikrotalasnu tehniku, tehnologije i sisteme

Kneza Miloša 9, 11000 Beograd

Tel: (011) 32 33 957

http://www.mtt-serbia.org.rs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com