Aleksandar Marinčić (Sinj, 9. jul 1933. - Beograd, 12. maj 2011.) završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1956. godine, kao prvi i najbolji student u generaciji. Magistrirao je 1963. godine, doktorirao 1975. godine u Šefildu i bio je biran za sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Radio je u Ankari kao ekspert UNESCO-a, kao i na Univerzitetima u Nišu i Novom Sadu kao profesor. Izabran je za redovnog člana AINS-a 1998. godine, neposredno po osnivanju, za dopisnog člana SANU 1991. godine, a za redovnog člana 2000. godine.

Utemeljivač je MTTS udruženja, dao je nemerljiv doprinos radu IEEE MTT-S podružnice, organizovanju ETRAN, TELSIKS, TELFOR i "Nikola Tesla" konferencija, društvu za širenje naučnih saznanja "Nikola Tesla", Memorijalnom društvu "Nikola Tesla" iz Njujorka i popularizaciji dela Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Imao je širok spektar interesovanja u nauci. Bio je izuzetni naučnik sa izraženim smislom za eksperimentalna istraživanja, ugledni univerzitetski profesor, vrstan pedagog, čovek izuzetnih moralnih vrednosti i pravi uzor studentima i istraživačima.

Doprinos profesora Marinčića razvoju telekomunikacija i elektrotehničke struke u celini, kao i ugledu naših naučnika u svetu, je nemerljiv.

"Akademik Marinčić ostavio je neizbrisivi trag u srpskoj i svetskoj nauci, u proučavanju elektrotehnike, naročito telekomunikacija (mikrotalasna tehnika, optičke komunikacije). Ostaće upamćen po jakoj volji da se razvija i promoviše nauka, naročito među mlađim generacijama" -Saopštenje SANU.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com